Hakkimizda

Hakkımızda

Yapı Akademi, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkilendirilmiş olup, işyerlerinin İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli ihtiyacını karşılayarak, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında firmalara danışmanlık yapmak üzere kurulmuştur.

Amacımız, hizmet verdiğimiz işletmelerin ihtiyaçlarını belirleyerek uygun, pratik, etkin çözümler üretmek, sorunlara proaktif yaklaşarak işyeri ve çalışanların güvenliğini sağlamak, iş kazası ve meslek hastalıklarını kontrol altına almaktır.

Misyonumuz

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile uyumu sağlamak.
  • Düzenli risk değerlendirmeleri yapmak ve belirlenen riskleri yönetmek.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerinin Uygulanmamasından dolayı şirketlerde oluşabilecek maliyetleri minimuma indirmek için, ilgili konularda yönetime tavsiyelerde bulunmak.
  • Etkili bir İş Sağlığı ve Güvenliği iletişim sistemi kurmak.

Vizyonumuz

Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği açısından tehdit ve risklerle ilgili endişe duymadan çalışabileceği, güvenli bir ortam oluşturmak.

Kurumsal