İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

Yaşam tehlikesi altında olan kişilerin sağlık durumunun daha kötüye gitmemesi ve sağlık görevlileri gelinceye kadar hayatsal fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için yapılan ilaçsız teknik uygulamaların tümüne ilkyardım adı verilmektedir. Hayati tehdit yaratan olaylar karşısında sağlık personellerinin olay yerine gelmeleri belirli bir zaman alabilmektedir. Bu durumlarda gerekli müdahaleler, ilkyardım sertifikası olan kişiler tarafından uygulanmalıdır. Aksi halde kişilerin hayati değerlerini stabil tutmak mümkün olmayacaktır.

Her sene dünya çapında milyonlarca insan; çeşitli kazalar, doğal afetler ya da sağlık sorunları nedeniyle gelişen ani olumsuzluklara maruz kalmaktadır. Bu durumların sonucunda ise hayati tehlike oluşması riski oldukça yüksektir. Bu gibi durumlar kişilere fiziki olarak zarar verebilmekte, yaralanma ya da ölüm tabloları ile sonuçlanabilmektedir. Kişilerin hayatta kalma oranlarını doğrudan etkileyen bu olaylar karşısında vakit kaybetmeden ve doğru şekilde müdahalelerin yapılması, kişileri hayatta tutmak ve tedavi şansı sunmak açısından hayati önem taşımaktadır.

Bilinçsiz şekilde yapılacak olan her müdahale, tehlikeli ve üzücü sonuçlar doğurabilmektedir. Çünkü bu sırada kişilerin hasar görmüş organları ya da vücut sistemlerine zarar verilmesi riski bulunmaktadır. Bu durumdan kaçınmak ise ilkyardım eğitimi alınması ile mümkün olmaktadır. Bu eğitimler, yalnızca alanında uzman kişiler tarafından verilmektedir. Aynı zamanda adaylar, gerekli başarıyı göstererek sertifika sahibi olabilmektedir.

İlkyardım eğitimi, 18 yaşını doldurmuş ve en az ilkokul mezunu olan her birey tarafından alınabilmektedir. Ayrıca ilkyardım yönetmeliği dahilinde, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda belirli bir sayıda sertifika sahibi ilkyardımcı yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu sayı, işyerinin dahil olduğu tehlike sınıflandırmasına bağlı olarak belirlenmektedir. Kanunlar dahilinde belirlenen güncel ilkyardımcı sayılarının ise şu şekilde belirtilmesi mümkündür:

 • Çok tehlikeli risk grubunda bulunan işletmelerde görev yapan her 10 kişi için 1 kişi,
 • Tehlikeli risk grubunda bulunan işletmelerde görev yapan her 15 kişi için 1 kişi,
 • Az tehlikeli risk grubunda bulunan işletmelerde ise görev yapan her 20 kişi için 1 kişidir.

Spor eğitmenliği, ambulans şoförlüğü, anaokulu ve ilkokul öğretmenliği gibi meslek gruplarında ilkyardım eğitimi sertifikası alınması zorunlu hale getirilmiştir. Yapı Akademi, Sağlık Bakanlığı yetki belgesine ve konusunda uzman ekibe sahip olan çözüm ortakları ile işbirliği sağlamaktadır. Bu sayede işletmelerin ihtiyaç duydukları sertifikalı ilkyardımcıları yetiştirebilmeleri için profesyonel şartlarda Temel İlkyardım Eğitimi verilmektedir.

İlkyardım Eğitimi Ne İşe Yarar?

Günümüzde yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği ilkeleri kapsamında birçok sağlık riskini önlemek mümkün hale gelmiş olsa da ani durumların tamamını engellemek imkansızdır. Bu nedenle kişiler, iş yaşamları sırasında da çeşitli kazalar, ani sağlık sorunları ya da doğal afetler gibi risk unsurları ile karşı karşıya kalabilmektedir. Yaşamsal riskler taşıyan bu gibi durumlarda yapılacak ilk müdahale ise her zaman için en önemli kriterdir.

Doğru ilkyardım uygulamaları, yalnızca sertifika sahibi olan ilkyardımcılar tarafından yapılabilmektedir. Hatalı ya da bilinçsizce yapılan uygulamalar sonucunda ise ciddi hayati riskler ve ölümcül durumlarla karşılaşılması mümkündür. Bu durum, ilkyardım eğitiminin gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır.

İlkyardım eğitimi almış olan sertifika sahipleri, bulundukları yerlerde meydana gelecek olaylarda, hayati tehlike altındaki kişilere gerekli ilk müdahaleyi gerçekleştirebilme yetkisine sahiptir. Bilinçsiz uygulamalar sonucunda ortaya çıkması muhtemel olan olumsuz durumların önüne geçilmesi de yine bu eğitimler sonucunda mümkün hale gelmektedir.

İlkyardım sertifikası sahibi olmayan kişilerin yaptıkları hatalı müdahaleler sonucunda karşılaşılabilecek kötü sonuçlarda cezai müeyyideler uygulanmaktadır. Böyle bir durumda kalmamak için yetkisiz kişilerin ilkyardım girişiminde bulunmaması önem taşımaktadır. Aksi halde kişilerin hasar görmüş hayati organları ya da vücut sistemleri üzerinde daha fazla deformasyon yaratılması ve ölüm vakalarının ortaya çıkması mümkün olacaktır.

İlkyardım Eğitimi Neleri Kapsar?

İlkyardım eğitimleri, çeşitli nedenler dolayı yaşamsal tehlikenin oluşması durumunda yapılması gereken doğru müdahaleler hakkında bilgileri kapsamaktadır. Sağlık görevlileri olay yerine ulaşana kadar hayati risklere maruz kalan kişi veya kişilerin sağlık durumlarının daha kötüye gitmemesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülebilmesi için gerekli olan teknik uygulamalar da bu eğitimlerin en önemli kısımları arasında yer almaktadır. İlkyardım eğitimi kapsamının ise kısaca şu şekilde sıralanması mümkündür:

 • Hasta ve olay yeri değerlendirmesi yaparak gelecek sağlık personellerine doğru bilgi aktarımının sağlanması,
 • Temel yaşam desteği uygulamalarının öğretilmesi,
 • Genel ilk yardım eğitiminin tamamlanması,
 • Hasta ya da yaralı taşıma yöntemlerinin doğru şekilde öğretilmesi,
 • Kanama görülmesi halinde yapılması gereken ilk müdahaleler konusunda bilgi aktarılması,
 • Yaralanma durumlarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarının açıklanması,
 • Burkulma, çıkık ve kırıklarda yapılacak müdahale yöntemlerinin belirtilmesi,
 • Sıcak çarpması, yanık çeşitleri ve donmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarının açıklanması,
 • Bilinç kayıplarında yapılması gereken müdahalelerin öğretilmesi,
 • Boğulmalarda yapılması gereken ilk yardım tekniklerinin açıklanması,
 • Nefes borusu, göz ve kulaklara cisim kaçması durumunda uygulanan ilk yardım adımlarının aktarılması,
 • Yılan, akrep, arı ve bunun gibi çeşitli hayvan ısırıklarında uygulanması gereken yöntemlerin öğretilmesi,
 • Zehirlenme çeşitleri ve durumlarında yapılacak ilk yardım müdahalelerinin açıklanması,
 • Diğer acil durumlarda uygulanması gereken tekniklerin aktarılmasıdır.

Eğitimler, Yapı Akademi bünyesinde yer alan uzman kadro tarafından teorik ve uygulamalı derslerle gerçekleştirilmektedir. Başarılı olan adaylara ise ilkyardımcı sertifikası verilmektedir.

İlkyardım Eğitiminin Sağlamış Olduğu Yararlar Nelerdir?​

İlkyardım eğitimi almak, kişilerin ilkyardım sertifikası ve ilkyardımcı kimliği almaya hak kazanmalarını sağlamaktadır. Bu durum sonucunda kişiler, acil yardım gerektiren durumlarda ilk müdahaleyi yapabilme yetkisine sahip olmaktadır. Aynı zamanda alınan eğitimin, sertifika sahiplerine sağladığı diğer yararlar ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Sağlık Bakanlığı tarafından ‘’İlkyardım Eğitmeni’’ olarak istihdam edilme hakkının bulunması,
 • Sürücü kursu ve halk eğitim merkezi gibi kuruluşlarda eğitmenlik yapma imkanının olması,
 • İşyerlerinde bulunması gereken ilkyardımcı personel zorunluluğu dahilinde işe alım şansının artış göstermesi,
 • İlkyardım sertifikasına sahip kişilerin, zorunlu ilk yardımcı sayısı konusunda yöneticilerine destek sağlamasıdır.

İlkyardım eğitimi, sağladığı diğer tüm yararların yanı sıra kişilerin karşılaştıkları acil ve tehlikeli durumlarda hızlı müdahale edebilme imkanı sunmaktadır. Sertifika sahipleri, doğru uygulama teknikleri ile çevrelerinde bulunan ve acilyardıma ihtiyacı olan kişiler ya da aile bireylerinin hayatlarını kurtarabilmektedir.

İlkyardım Eğitimi Amacı Nedir?

İnsan yaşamında kazalar, yaralanmalar, ani gelişen rahatsızlıklar ve doğal afetler kaçınılmaz riskler arasında yer almaktadır. Tüm bu durumlar, ölümcül riskler taşımaktadır. Ancak yapılacak hızlı ve doğru ilk müdahaleler sayesinde, maruz kalan kişilerin hayatları kurtarmak mümkün hale gelmektedir. İlkyardımın başlıca amacı ise gereken tıbbi yardım sağlanana kadar kişilerin yaşamsal fonksiyonlarının korunmasıdır.

Herhangi bir kaza ya da beklenmeyen sağlık sorunu yaşayan kişilere, vakit kaybetmeden tıbbi müdahale yapılması gerekmektedir. Ancak sağlık görevlilerinin olay yerine gelmeleri için gereken süre, hayati riskler karşısında büyük bir dezavantaj yaratabilmektedir. Çünkü bu durumlar karşısında geçen her saniye, hayati değer taşımaktadır. Bu nedenle sağlık görevlileri gelene kadar kişilerin yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülmesi, ilkyardım müdahaleleri ile mümkün olmaktadır. Bu müdahaleleri yapmak içinse gerekli ilkyardım eğitimlerinin alınmış olması gerekmektedir.

Eğitimler