Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Günümüzde kamu ve özel sektörlerde hizmet veren tüm işletmeler, İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetmeliği maddelerine tabi tutulmaktadır. Bu sayede çalışma koşullarının iyileştirilmesi, göreve uygunluğun değerlendirilmesi, personel sağlığının korunması, afetler ve acil durumlar karşısında doğru müdahalelerin yapılması, hijyen koşullarının sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi ve iş kazası oranlarının düşürülmesi gibi avantajlar elde edilmiş olmaktadır.

İşletmelerde sağlık koşullarının korunması ve gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliği sonucunda hazırlanmış çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu yaptırımlar dahilinde personellerin ilk yardım eğitimi almaları, hijyen eğitimlerinin tamamlanması, işyeri hekiminin görev yapması, işe giriş ve periyodik sağlık raporlarının düzenli şekilde yenilenmesi gibi koşullar sağlanmalıdır. Aksi halde işletmeler, ticari faaliyetlerin durdurulması ya da para cezası gibi durumlara maruz kalmaktadır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi; Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş kurumlara verilen genel addır. Kısaca OSGB olarak adlandırılan bu kurumlar, firmaların ihtiyaç duydukları işyeri hekimi ya da İSG uzmanları gibi istihdamları sağlamaktadır. Bu sayede eğitim faaliyetlerinin uygulanması, raporlama süreçlerinin yönetilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gibi adımlar hayata geçirilebilmektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi kadrosunda, tamamı uzman ve profesyonellerden oluşan ekipler yer almaktadır. Bu hizmeti sağlayacak kurumlar, kapasiteleri dahilinde belirli sayıda firmaya destek verebilmektedir. Aynı zamanda hizmet verebilmeleri için ilgili bakanlıklar tarafından koşulan şartları eksiksiz şekilde yerine getirme zorunlulukları da bulunmaktadır. Bu sayede firmaların tüm ihtiyaçlarını profesyonel ve etkili bir şekilde karşılamak mümkün hale gelmektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ne İşe Yarar?​

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, ticari faaliyet gösteren tüm işletmeler ve görev yapan her bir personel için hayati değer taşımaktadır. Çünkü bu hizmetler; afetler, iş kazaları, meslek hastalıkları, diğer sağlık sorunları, sağlıksız çalışma koşulları, verimsiz iş planlaması ve mesleki teknik bilgilerin yetersizliği gibi istenmeyen durumların önlenmesini mümkün hale getirmektedir. Bu kapsamda bünyesi dahilinde en az 50 personel çalıştıran tüm işverenlerin, OSGB mevzuatlarını yerine getirmeleri zorunluluğu bulunmaktadır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmetleri, işletmelerde planlanan iş akışının güvenli ve sağlıklı şartlar halinde sürdürülmesinden sorumlu uygulamaları kapsamaktadır. Aynı zamanda işçilerin sağlık durumlarının kontrol altına alınabilmesi ve izlenebilmesi amacıyla verilen sağlık hizmetleri de OSGB sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmetleri, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik tehditlerini belirleyecek değerlendirmelerin yapılmasını sağlamaktadır. Ardından değerlendirme sonuçlarına uygun şekilde hazırlanan eğitim programları, yapılması gereken müdahaleler ve alınması gereken önlemler hakkında işletme yetkililerine bilgi aktarımlarının yapılması gerekmektedir. Tüm bu sürecin her adımı, prosedürlere uygun şekilde raporlanmakta ve ilgili bakanlıklara teslim edilmektedir. Böylece çalışma koşullarında güven, konfor ve sağlık kriterlerinin elde edilmesi mümkün olmaktadır.

İşletmelerin ihtiyaç duydukları tüm İSG hizmetleri, OSGB kurumları tarafından sağlanabilmektedir. Bu nedenle bünyesi dahilinde bu hizmetleri sunacak uzmanların bulunmadığı işletmeler, OSGB hizmetlerine başvurarak tüm faydalardan yararlanma imkanına sahip olmaktadır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Neleri Kapsar?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından sunulan hizmetler, yalnızca iş güvenliği ilkelerini kapsamamaktadır. Aynı zamanda iş ve işçi sağlığının korunması, kişilere hayati değere sahip olan bilgilerin aktarılması ve işverenlere önemli bir destek sunulması gibi avantajlar da sunmaktadır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından işletmelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin kapsamını ise kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Çalışma ortamlarının ve şartlarının değerlendirilmesi,
 • İşçi sağlık kontrollerinin düzenli periyotlarda yapılmasının sağlanması,
 • Tüm personellere ait sağlık kayıtlarının raporlanması ve ilgili bakanlıklara teslim edilmesi,
 • Acil durumlarda ve afetler karşısında izlenmesi gereken adımlar hakkında eğitimlerin düzenlenmesi,
 • Hijyen, ilk yardım ve mesleki teknik yeterlilik gibi alanlarda düzenli eğitimlerin verilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği dahilinde sahip olunan yasal haklara dair bilinçlendirme sağlanması,
 • İSG danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
 • Çalışma koşullarının denetlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması,
 • Tüm süreçlere yönelik tutulan rapor ve kayıtların gerekli mercilere, işverenlere ve ilgili işletme yetkililerine iletilmesidir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanması amacı ile konusunda uzman kadrolara sahip olan kurumlardır. Birim içerisinde işyeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı gibi uzmanlar görev almaktadır.Tüm uzmanlar ise aldıkları eğitim sonucunda uygulanan sınavda başarılı olan kişilerden seçilerek göreve getirilmektedir.

Öncelikle C sınıfı olarak belirli süre hizmet veren İSG uzmanları, her sınıf sonunda yeniden sınava girmektedir. Bu sınavlarda başarılı olunması halinde ise B ve A sınıfı uzmanlığına kadar yükselebilme imkanına sahip olunmaktadır. A sınıfı iş güvenliği uzmanları, kalifiye personeller olarak büyük firmaların bünyesinde çalışabilmektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin Sağlamış Olduğu Yararlar Nelerdir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, işyerlerinde hem sağlıklı hem de güvenli çalışma ortamlarının sağlanması için gerekli uzmanlık ve donanıma sahip kişilerin görev yaptıkları kurumlardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen izin doğrultusunda hizmet vermekte olan OSGB kurumlarının işletmelere sağladığı yararları ise kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • İşyeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanlarının tek bir bünye altında yer alması sayesinde ayrı personel giderlerinin oluşmaması,
 • İşverenlerin yükümlü oldukları yasalar ve güncel mevzuatların takip edilmesi,
 • İşletmelerde birçok farklı sebebe bağlı olarak ortaya çıkması muhtemel olan tüm risklerin analiz edilmesi,
 • Yapılan analizler sonucunda ilgili makamlara ve işletme yetkililerine gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Risk faktörlerinin herhangi bir zarara yol açmadan önlenebilmesi için gerekli planlamaların yapılması,
 • Anlaşma sağlanan OSGB kurumu tarafından atanmış uzmanların sosyal güvenlik hakları ödemelerinden muaf olunması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği dahilinde belirtilen tüm denetlemelerin düzenli şekilde tekrarlanması,
 • İSG dahilinde karşılaşılan olumsuz yasal süreçlerin OSGB uzmanları tarafından takip edilmesi,
 • Çok sayıda uzmanı bünyesi dahilinde işe alma sonucunda ortaya çıkacak olan yüksek personel maliyetlerinin azaltılmasıdır.

OSGB kurumları, işletmelerin İSG Yönetmeliği dahilinde ihtiyaç duydukları tüm çözüm önerilerini sunacak donanıma sahiptir. Bu sayede birçok sürecin düzenli şekilde takip edilmesi, raporlanması ve yönetmeliklere uygun şekilde yeniden şekillendirilmesi gibi avantajlardan zahmetsizce yararlanmak mümkün hale gelmektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Amacı Nedir?​

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, işletmelerde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının yaratılması için gereken tüm ihtiyaçların karşılandığı kurumlardır. Bu kapsamda kurumlar, işletmeler için işyeri hekimleri ve İSG uzmanları atamaktadır. Böylece uzmanlar, gerekli değerlendirmeleri ve düzenlemeleri yaparak işletmelerin yönetmeliklere uygun şekilde hizmet vermelerini mümkün hale getirmektedir.

İşyeri hekimleri, oluşabilecek iş kazaları ve diğer sağlık sorunları hakkında tecrübeli olan uzmanlardır. Tüm sağlık mevzuatlarına hakim olan bu uzmanlar, tüm personeller için uygun sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda iş kazası gibi durumlar karşısında teknik, hukuki ve bilimsel incelemelerde bulunmak da işyeri hekimlerinin görev kapsamında yer almaktadır.

İSG uzmanları, işletmelerde yaşanması muhtemel olan tüm risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması, düzenleme planlarının oluşturulması ve personel eğitimlerinin tamamlanması gibi süreçlerden sorumlu olan yetkililerdir. Tüm bu hizmetler sayesinde güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması mümkün hale gelmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri